I nedenstående link, finder du en artikel, der er yderst relevant og spændende. Keld og Theresa kigger på daginstitutionen, hjerneforskning – og hvordan indlæring og den nye pædagogiske læreplan hænger sammen.

Her kommer de me helt konkrete råd til hvordan barnet bedst lærer, hvordan daginstitutionen kan bruge denne viden og hvordan man som forældre, kan få en forståelse for selve indlæringsprocessen.

Læs den, del den på forældre mødet eller bliv inspireret til mere dans, meget mere musik og rytme, skab en bedre indretning i hjemmet og tænk over dit eget kropssprog.

Det er ikke kun i daginstitutionen barnet skal lære – det er også i hjemmet, med den nærværende forældre.

https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/boern-udvikler-sig-kroppen-forrest?fbclid=IwAR2RLHw0dyy2KKo2Oei8oovmfh3h4Sm_ga9OV5kDfXigYQPLKS1zNdxMC2A

uddrag:

“Den nyeste hjerneforskning viser, at krop, sanser og bevægelse spiller en helt central rolle i børns udvikling, og understreger, hvorfor det er vigtigt, at I som pædagogisk personale bruger jeres egne kroppe i det pædagogiske arbejde.”

“Vi er født læringsparate. Det, vi sanser, bliver en del af det, vi kan huske og lærer. På den måde er vores kroppe et springbræt til læring. Og det giver dagtilbuddet en helt særlig mulighed for at understøtte børns udvikling og ikke mindst deres evner for læring senere i livet. Her grundlægger vi vores forståelse af verden gennem kropslige oplevelser.”

artiklen er skrevt af Trine Beckett og er udgivet af Dansk Evalueringsinstitut, EVA, d. 9/4 2019.